UPCOMING SHOWS

כסית בתלאביב

What If?

Shir HaShirim

VIDEO PREVIEW

קפה כסית

כסית בתלאביב היא הצגת תאטרון קברט, המלווה בשירה תנועה ומוסיקה חיה. העלילה מתרחשת בקפה כסית המיתולוגי, מקום מושבם הקבוע של מיטב אנשי התרבות והאמנות הישראלית בתל אביב.